Khác

C-60S

130,000 
65,000 

Mồi Lure

HUNTER V4

150,000 

Nhái Hơi & Nhái Nhảy

HUNTER V5

150,000 

Mồi Lure

HUNTER V6

150,000 

Mồi Lure

IMA SASUKE 120S

430,000 

Mồi Lure

Ima Sasuke 75Shad

350,000 

Mồi Cứng

IMA SASUKE SS 75

360,000 

Mồi Lure

IMA SASUKE SS95

380,000 

Mồi Lure

Liples 95

100,000 
90,000 
100,000 

Mồi Lure

NHÁI LẮC

150,000 

Nhái Hơi & Nhái Nhảy

NHÁI NHẢY ĐẦU RẮN

150,000 
100,000